722 PHS-3C 上海精密科学仪器有限公司
当前位置:首页 > 上海精科电子天平 > 精密天平

上海精科电子天平 精密天平

上海精科电子天平

介绍:

精科天美电子天平、分析天平、精密天平,采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器,上海精科各类天平精确度更高,满足实验室称量要求。

上海精科FA1603C精密天平

上海精科FA1603C精密天平

市场价:¥ 5430
上海精科FA3103C精密天平

上海精科FA3103C精密天平

市场价:¥ 5660
上海精科天美FA6103C精密天平_上海精密科学仪器有限公司

上海精科天美FA6103C精密天平_上海精密科学仪器有限公司

市场价:¥ 5880
上海精科天美JA2603B电子精密天平(停)_上海精密科学仪器有限公司

上海精科天美JA2603B电子精密天平(停)_上海精密科学仪器有限公司

市场价:¥ 5000
上海精科天美JA5003B电子精密天平(停)_上海精密科学仪器有限公司

上海精科天美JA5003B电子精密天平(停)_上海精密科学仪器有限公司

市场价:¥ 5400
Precisa XJ320M电子精密天平

Precisa XJ320M电子精密天平

市场价:¥ 9000
Precisa EP320M电子精密天平

Precisa EP320M电子精密天平

市场价:¥ 27630
Precisa XJ620M电子精密天平

Precisa XJ620M电子精密天平

市场价:¥ 10400
Precisa EP620M精密天平

Precisa EP620M精密天平

市场价:¥ 30520
Precisa ES620M精密天平

Precisa ES620M精密天平

市场价:¥ 23680
Precisa EP1220M精密天平

Precisa EP1220M精密天平

市场价:¥ 36800
Precisa ES1220M精密天平

Precisa ES1220M精密天平

市场价:¥ 30265
Precisa EP2220M精密天平

Precisa EP2220M精密天平

市场价:¥ 41580
Precisa ES2220M精密天平

Precisa ES2220M精密天平

市场价:¥ 33800
Precisa LT320M精密天平

Precisa LT320M精密天平

市场价:¥ 14800
Precisa LS320MSCS精密天平

Precisa LS320MSCS精密天平

市场价:¥ 12800
Precisa LS320M精密天平

Precisa LS320M精密天平

市场价:¥ 9000
Precisa XB320M精密天平

Precisa XB320M精密天平

市场价:¥ 9260
Precisa BJ100M精密天平

Precisa BJ100M精密天平

市场价:¥ 8080
Precisa LT620M精密天平

Precisa LT620M精密天平

市场价:¥ 16000
Precisa LS620MSCS精密天平

Precisa LS620MSCS精密天平

市场价:¥ 14400
Precisa LS620M精密天平

Precisa LS620M精密天平

市场价:¥ 12200
Precisa XB620M精密天平

Precisa XB620M精密天平

市场价:¥ 9660
Precisa LT1220M精密天平

Precisa LT1220M精密天平

市场价:¥ 17000
Precisa LS1220MSCS精密天平

Precisa LS1220MSCS精密天平

市场价:¥ 16400
Precisa LS1220M精密天平

Precisa LS1220M精密天平

市场价:¥ 14200
Precisa ES320M电子精密天平

Precisa ES320M电子精密天平

市场价:¥ 21310
Precisa ES12200D电子天平

Precisa ES12200D电子天平

市场价:¥ 23680