7230G N4S 上海精密科学仪器有限公司 上海雷磁
当前位置:首页 > 上海精科电子天平 > 电子密度天平|工业天平

上海精科电子天平 电子密度天平|工业天平

上海精科电子天平

介绍:

精科天美电子天平、分析天平、精密天平,采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器,上海精科各类天平精确度更高,满足实验室称量要求。

上海精科FA1204B(M)密度天平(停产)

上海精科FA1204B(M)密度天平(停产)

市场价:¥ 6200
上海精科FA2004B(M)密度天平(停产)

上海精科FA2004B(M)密度天平(停产)

市场价:¥ 6400
上海精科FA2204B(M)密度天平(停产)

上海精科FA2204B(M)密度天平(停产)

市场价:¥ 7000
上海精科FA3204B(M)密度天平(停产)

上海精科FA3204B(M)密度天平(停产)

市场价:¥ 8000
上海精科JA2603B(M)密度天平(停)

上海精科JA2603B(M)密度天平(停)

市场价:¥ 6600
上海精科JA5003B(M)密度天平(停)

上海精科JA5003B(M)密度天平(停)

市场价:¥ 7200
Precisa IBK12000D电子天平

Precisa IBK12000D电子天平

市场价:¥ 42556
Precisa IBK18000D电子天平

Precisa IBK18000D电子天平

市场价:¥ 45338
Precisa IBK24000D电子天平

Precisa IBK24000D电子天平

市场价:¥ 50595
Precisa IBK34000D电子天平

Precisa IBK34000D电子天平

市场价:¥ 56187
Precisa IBK20000G电子天平

Precisa IBK20000G电子天平

市场价:¥ 42556
Precisa IBK30000G电子天平

Precisa IBK30000G电子天平

市场价:¥ 45574
Precisa IBK40000G电子天平

Precisa IBK40000G电子天平

市场价:¥ 44745
Precisa IBK60000G电子天平

Precisa IBK60000G电子天平

市场价:¥ 50595
Precisa ITK12000D电子天平

Precisa ITK12000D电子天平

市场价:¥ 45574
Precisa ITK18000D电子天平

Precisa ITK18000D电子天平

市场价:¥ 48557
Precisa ITK24000D电子天平

Precisa ITK24000D电子天平

市场价:¥ 53837
Precisa ITK34000D电子天平

Precisa ITK34000D电子天平

市场价:¥ 59406
Precisa ITK20000G电子天平

Precisa ITK20000G电子天平

市场价:¥ 42094
Precisa ITK30000G电子天平

Precisa ITK30000G电子天平

市场价:¥ 45574
Precisa ITK40000G电子天平

Precisa ITK40000G电子天平

市场价:¥ 47985
Precisa ITK60000G电子天平

Precisa ITK60000G电子天平

市场价:¥ 53837
Precisa ISK12000D电子天平

Precisa ISK12000D电子天平

市场价:¥ 1
Precisa ISK18000D电子天平

Precisa ISK18000D电子天平

市场价:¥ 1
Precisa ISK24000D电子天平

Precisa ISK24000D电子天平

市场价:¥ 1
Precisa ISK34000D电子天平

Precisa ISK34000D电子天平

市场价:¥ 1
Precisa ISK20000G电子天平

Precisa ISK20000G电子天平

市场价:¥ 1
Precisa ISK30000G电子天平

Precisa ISK30000G电子天平

市场价:¥ 1
Precisa ISK40000G电子天平

Precisa ISK40000G电子天平

市场价:¥ 1
Precisa ISK60000G电子天平

Precisa ISK60000G电子天平

市场价:¥ 1